Over de Vereniging

Moestuinvereniging De Brinkhoek bestaat al meer dan 30 jaar.

De moestuinen liggen in Zwolle aan de Brinkhoekweg tegenover het bruggetje dat naar de Vordensebeek leidt.


Het complex is omgeven door weiland dat grenst aan beschermd natuurgebied langs de Vecht. Soms zie je vanaf je moestuin herten in het gebied rondscharrelen. .


Er zijn 68 tuinen in de verhuur. De belangstelling is groot want er is nu een wachtlijst waarop 8 personen staan die graag een moestuin willen huren.


Er wordt op de tuinen biologisch gewerkt. Dat betekent dat geen chemische bestrijdingsmiddelen mogen worden gebruikt.

Het treft dat het weiland rondom de moestuinen in bezit  is van een melkveehouder die ook biologisch werkt.


Mocht u belangstelling hebben voor een tuin dan kunt u dat kenbaar maken via de contactpagina.


Deze website is er voor en door de leden van de vereniging.

Via de site houdt het bestuur de leden op de hoogte van  activiteieten zoals  vergaderingen, werkochtenden, cursussen, excursies, gezamenlijke mest- en zaadinkoop en wat dies meer zij. Zie hiervoor de pagina Nieuws.


Op de pagina tuintips staan allerlei wetenswaardigheden die bij het tuinieren van pas komen: b.v. over (groen) bemesting, wisselteelt, kweektips, onkruidbestrijding, zaai- en oogsttijden, snoeien.


Via de contactpagina  kunnen de leden vragen stellen, op vragen reageren, recepten uitwisselen, foto’s insturen, enz.


De ledenpagina is beveiligd en alleen toegankelijk voor leden via een wachtwoord. Hierop plaatst het bestuur verslagen

van vergaderingen die zo makkelijk toegankelijk zijn en blijven. Ook is hier het reglement van de moestuinen te vinden.


Foto’s en video’s van de leden krijgen een plaatsje in  de galerijen.
Startpagina Nieuws Fotogalerij Videogalerij Links Contact Ledenpagina Tuintips

Lucettes wereld